Bydlení a rady našich praprababiček- I.

Bydlení a rady našich praprababiček- I.

Kategorie: BYDLENÍ PŘEDKŮ

Podívejme se, jak fungovala domácnost našich předků před 100 lety. Jaké měli starosti a jak se starali o domácnost. Upozorňujeme, že některé rady není možno aplikovat a za škody způsobené jejich využitím v praxi nenese redakce žádnou odpovědnost.Obrázek bydlení babičekČas jsou peníze.

Každá moudrá žena hledí co možno 'dobře "využiti svého času k budování nových hodnot. Každé chvíIe promarněné  je věčná škoda;' nikdy se nevrátí příležitost uprchlá. Správné rozdělení práce a času pro ni věnovaného je nezbytné. Mít program a jíti a pracovati podle něho. Oceniti důležité a méně důležité a rozlišovati. Neutápěti  se v malichernostech, zbytečných, planých ,řečech a bezvýznamných stycích společenských. Věnuje-li žena" tak ušetřený čas sobě, své. domácnosti, muži a hlavně dítěti a jeho výchově, pak může býti hrda na své poslání.

 

Malý sklep

je velká nevýhoda. Hospodyně musí si tu vědět rady. Jak získat větší plochu k uložení uhlí, dříví, beden, nepotřebných nádob a pod.? Uděláme si prostě patro z prken, a věci složime na něj. Jak to zařídit, musí se ovšem ukázati sklep sám a i jiné okolnosti.

 

Sklep pro brambory

musí být čistý, větraný; neplesnivý. Také tam nesmí mrznout.

 

Plyn ušetříme

uzavřením hlavního vedení  po každém vaření. Tím se sníží tlak na plynoměr.

 

Služebná dívka – pomocnice v domácnosti

má dbáti čistoty těla i oděvu. K práci má se obléci vhodně a pohodlně, aby oděv anI obuv, netísnily; nevadily pohybu,  oblek má být vždy prací, aby se mohl často práti. Vhodné jsou pracovní pláště klotové, šifonové, z látek tisknutých. Měkké domácí střevíce bez vysokých podpatků, k denní práci nevhodných. Na hlavě šáteček nebo čepeček, zejména k vaření a prostírání, 'ruce vždy čisté, kdykoli přijdou do styku s jídlem. Zdvořilost, ochota, pracovitost á čestné jednání otevrou.dívce každé dveře a všude bude ráda viděna. Pomocnice v domácnosti je důležitým jejím členem a záleží na ní, jaké místo si svým chováním vytváří.

           

Odpadky všeho druhu.

zužitkujeme co možno nepraktičtěji. Popel přesijeme na hrubém sítu a nespálené kusy uhlí, pokropené vodou, znovu hodíme do ohně. Zbytky jídel dáme k zužitkování tam, kde drůbež nebo dobytek je zkonsumuje. Odstřižky látek zužitkujeme na koberce, starý papír najde též své mnohostranné upotřebení. Kusy oděvů, nábytek á jiné věci buď darujeme potřebným, nebo moudře zužitkujeme v jiné formě. Doba nás naučila vážiti si i starých věcí, které patřičně upraveny a na správném místě budou sloužiti dále,k potřebě.

 

           

Vyzkoušeli jakost zrcadla

můžeme snadno tím způsobem, když přidržíme těsně u něho bílý kapesník. Objeví-li se obraz jeho v zrcadle právě tak bílý jako je kapesník ve skutečnosti, je zrcadlo dobré. Jeví-li se barva kapesníku v zrcadle zelenavá, červenavá, žlutavá nebo pod., je to známkou špatné jakosti zrcadlového skla.

 

 

Olejováni podlah.

Má jistě mnohé nevýhody, na př., že  zachycuje prach, metení je snazší, zato však ,rozšiřuje zápach oleje a mastnoty, a mastí vše, s čím přijde do styku. Zkušenosti ve školách vyzněly proti olejování; vrátíme se tedy k starému, osvědčenému mytí.

 

Suché „splachování“

Obtíže s blízkostí záchodu zbavují se ve velkých městech splachováním vodou z vodovodu.  Venkov ovšem nemá kanalisace; lze použít pilin; popele, smetí, prachu apod. K tomu účelu má býti na záchodě připravena lopatka s bedničkou. Proti zápachu používá se také modré skalice, která čpavek pohlcuje.

           

Slupky ze syrových bramborů

se v mnohé domácnosti jednoduše hází do popela. To je velmi nehospodárné, neboť i těchto odpadků můžeme velmi dobře ještě použíti. Slupky z čistě vypraných bramborů polijí se studenou vodou a v této směsi omyjí se sklenice, které se lesknou pak jako křišťál. Když jsme jich takto použili, můžeme s nich-vodu slíti a když osákly, vymeteme jimi prach s koberců nebo s podlahy. Rozházíme je po koberci a pak je spolu s prachem smeteme.

 

Pštrosí peří

kadeříme nad výpary z pálícího se cukru.

 

Cestovní žehlička

na tuhý líh je velmi praktická. Jsou v ní otvory pro kadeřítka na vlasy, které se ohřívají současně.

 

Příbory z niklochromové oceli  "Nerez"

jsou doporučitelné. Není třeba drhnutí, pouhé opláchnutí teplou vodou postačí k udržení čistoty a pěkného vzhledu.

 

Kuchyňské nože umýváním horkou vodou rychle se otupují,

což jest nepříjemné zvláště u nožů nesnadno se brousících, nebo broušením trpících. Je proto dobře, když nůž po upotřebení otře se hladkým, nejlépe novinovým papírem, načež stačí k mytí jenom vlažná voda.

 

Lyže nutno přes léto pečlivě uložiti a ošetřiti,

třeba by nebyly ani příliš používány. Nejprve odstraníme zbytky starých vosků na kluznicích i nečistotu s povrchu, která se nachytala během sezony. Také rez s kovových součástí vázání. Za druhé dokonale očištěné lyže napustíme dřevitým dehtem nebo lněným olejem' s petrolejem. Kovové součásti natřeme mastnotou, aby nerezavěly, řemeny na pustíme, aby zůstaly vláčné. Takto ošetřené lyže dáme na, rozpinače a uložíme v chladné místnosti, kde je stejná temperatura.

 

Vyssavač prachu

měla by mít každá hospodyňka, zejména která nemá pomocnici. Uspoří mnoho práce. Praktický je na kolečkách. Zajede se s ním někam do kouta a je stále připraven, když se koberce přes den zašlapou.

 

Související články:

 

Bydlení a rady našich praprababiček - I.

Bydlení a rady našich praprababiček - II.

Bydlení a rady našich praprababiček - III.

Rady léčitelské a praktické

 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelůmbydleti.cz


Životní styl