Dotace na decentralizované čištění odpadních vod

Dotace na decentralizované čištění odpadních vod

Kategorie: FINANCE A BYDLENÍ

Dotace na čističky. Až 240 000,- Kč dotace na decentralizované čištění odpadních vod. Využijte možnosti.Ministerstvo životního prostředí má zájem o efektivní nakládání s odpadními vodami. Budovat velké centrální čistírny odpadních vod není vždy optimální řešení. Ekonomicky, technicky, ani z hlediska krajinotvorby. Dochází tak často k odvodnění celých údolí, a lidé se pak ještě diví, že je sucho.

Ekonomicky

Decentrální čištění odpadních vod znamená asi 10 x nižší investice a asi 7 x nižší provozní náklady. Navíc voda zůstává v místě vyčištění, ideálně v místě znečištění a tam ji lze opět použít. Není nutno ani rozkopat a prokopat celá údolí, překopat prameny a zničit studny.

Cílem dotace je tak zajistit čištění odpadních vod v místech, kde by budování centrální čistírny odpadních vod nebylo efektivní. Okraje měst, malé obce a podobně.

dotace

Jak vysoká je částka dotace?

Jde o částku 100 milionů Kč. Žadatelé mohou získat až 80 % investice. Pro domovní čistírny odpadních vod do velikosti 1 - 5 člověk ekvivalentů (tedy běžný rodinný dům) je to 100 000,- Kč.

Pro domovní čistírny odpadních vod do velikosti 6 - 15 člověk ekvivalentů (tedy běžný rodinný dům) je to 170 000,- Kč.
Pro čistírny odpadních vod do velikosti 16 - 50 člověkoekvivalentů ( tedy běžný rodinný dům ) je to 240 000,- Kč. (to je již velikost pro více rodinných domů, nebo části obcí).

Kdo může dotaci žádat?

O dotace můžou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a také obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Oprávněnými náklady jsou pořízení technologie, projekty, školení, instalace, dokonce i dálková diagnostika.

Mít ekologicky čisté obce, dokonce vodou částečně soběstačné, není již dnes drahé, naopak je to vysoce dotováno.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.akvatik.cz

Související články:
Zahradní rybníčky
Nulové domy- voda, kanalizace, teplo a elektřina zdarma, částečně i potraviny
Ekonomika čištění odpadních vod
Mít čističku odpadních vod je výsada


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Konečně rozumné nakládání - Autor: klojak 12. 3. 2017

     bydleti.cz


Životní styl