Jak ušetřit 100 000,- Kč za vytápění bytu - I. díl

Jak ušetřit 100 000,- Kč za vytápění bytu  - I. díl

Kategorie: JAK UŠETŘIT

Instalovat kotel na zemní plyn? A nebo instalovat ekokotel? A co tak instalovat kotel na peletky? A nebo tepelné čerpadlo? Můžou být řešním solární systémy? Jaké je řešení – více v článku.Obrázek Jak ušetřit 100 000 2Zkusme jeden modelový příklad. Bytový dům v Rožnově pod Radhoštěm. Dům má dva  vchody. Je zateplený  polystyrenem o tloušťce  10 cm. Střecha dosud není zateplena. Okna taktéž nejsou vyměněna. Radiátory plechové článkové a Korada. Vytápění – teplo dodává centrální vytápění teplem.  K dispozici je prádelna a 2 vložkované komíny 150 mm. 26 bytových jednotek.

 

 

 

 

 

 

Spotřeba teplé vody 800 m3 za rok.

Spotřeba studené vody 400 m3 za rok.

Spotřeba tepla na vytápění 800 GJ

 

                            TUV 200 GJ tepla. Cena  365,- Kč /GJ

 

Roční otop tedy 365 000 Kč.

 

Odpovídající tepelná ztráta : vytápění 800 GJ – 98 kW

                                               TUV      200 GJ – 20 kW

Celkem :                                                            118 kW

 

       

Jaká má možnosti tento dům energetických úspor ?

 

A, realizovat kotelnu na zemní plyn

B, peletky – dřevní hmotu

C, čistá uhelná technologie

D, tepelné čerpadlo 118 kW

E, tepelné čerpadlo pro ohřev vody

F, solární systém – ohřev teplé vody    

 

 

 

Náklady na otop :

 

A, zemní plyn : 1,18 Kč/kWh, tedy 321,6 Kč /GJ

B, Peletky :  3,20 Kč /kg , tedy   245 Kč /GJ

C, čistá uhelná technologie:        113,6 Kč /GJ

D, tepelné čerpadlo 118 kW :     134 Kč /GJ

E, ohřev teplé vody tepelným čerpadlem:   111,12 Kč /GJ

F, solární systém – ohřev teplé vody :  0,- Kč / GJ

 

Obrázek Jak ušetřit 

 

 

Řešení:

 

 

A, Instalovat kotel na zemní plyn, včetně ohřevu TUV

 

Instalace cca 400 – 500 000,- Kč.

Návratnost  9 let

Výhody:  Dům bude mít vlastní nezávislou kotelnu

Nevýhody : Dům bude závislý na přirozeném monopolu majitele přívodního potrubí.

 

B, Instalovat kotel na peletky, včetně ohřevu TUV

 

Instalace  cca 500 – 700 000,- Kč

Návratnost  4,17 roku

Výhody:  Dům bude mít vlastní nezávislou kotelnu

Nevýhody : Dům bude závislý na dodavatelech peletek. Úspory nejsou příliš vysoké. Peletky obsahují hodně vzduchu. Jsou náročnější na obsluhu i regulaci ve srovnání se zemním plynem i čistými uhelnými technologiemi. 

 

C, Instalovat eko kotel – čistá uhelná technologie , včetně ohřevu TUV

 

Instalace cca 500 – 600,- Kč

Návratnost  2 roky.

Tuto variantu bych doporučoval. I v Praze se  instalují tyto kotle, dokonce i velkých výkonů.  Např. v Řeporyjích    600 kW.

 

U toho kotle je výhoda, že nevzniká přirozený monopol. Je možno volit více dodavatelů paliva. V případě realizace vyzdívky kotle se zvýší teplota spalování. Pak lze ekologicky  spalovat i peletky. Čistá uhelná technologie však poskytuje větší komfort a pružnost vytápění, než peletky. Je zde také nižší cena a tím vyšší úspory, než peletky. Kotel je levnější, netrpí spalováním agresívní biomasy ( peletek). Investice má nejlepší návratnost.

 

D, Tepelné čerpadlo , včetně ohřevu TUV

 

V daném případě lze uvažovat pouze systém vzduch – voda. Tedy nejméně účinný systém.  Výparníky dát na střechu.

 

Na střechu umístit konstrukci pro 8 venkovních jednotek.

vzduch voda – 8 x 16 kW jednotky.

 

Na  střechu  se instaluje 5 venkovní jednotek. Každá má výkon 16,3 kW  7/50.

Měděným potrubím se přivede chladivo do kotelny. Do akumulační nádoby 2000 l.

Tato aku nádoba je včetně elektrokotle a výměníku pro předehřev teplé vody.

Aku nádoba bude vytápěna na teplotu 30 – 55 o C.   .

Dohřev teplé vody na  + 60 o C.   , bude – li požadavek, zajistí elektřina.

Elektrický bojler 2000 l. Odtávání výparníku úsporné – zpátečkou. Nikoliv elektrické.

 

Venkovní jednotky  8 x CHP060   95 000,- Kč                                 

Akumulační nádoba 2000 l včetně elektrokotle 80 kW

  a předehřevu teplé vody                                                                    178 000,- Kč

Elektrický bojler pro dohřev teplé vody  2 000 l                                       79 000,- Kč

Instalační a elektroinstalační materiál , chlaďařská izolace                    200 000,- Kč

Práce elektro, chladírenské , topenářské                                               75 000,- Kč

Spouštěcí protokoly, topná zkouška, zaškolení obsluhy                         25 000,- Kč 

Celkem :                                                                                        1 200 000,- Kč

 

Jednotky budou kaskádně řazeny.

 

Je možné, na přání dodat superhether. Ohřev teplé vody v původně elektrickém bojleru přehřátými párami chladiva                                                                  75000,- Kč.

Tyto páry mají teplotu ( topíme – li na vodní výstup + 50 o C.    ) 130 o C.    až 150 o C. 

Takže v topném období – jaro,  podzim, zima – dohřívají TUV pouze přehřáté páry chladiva. Není nutno zapínat elektřinu. 

 

Bez teplotního omezení – topí i při  –28  o C.   .

 

Investice 1 200 000,- Kč

Návratnost   5,19 roku.

Výhody:  Dům bude mít vlastní nezávislou kotelnu. Bude využívat teplo z okolí.

Nevýhody : Dům bude závislý na přirozeném monopolu majitele elektrických „drátů“. 

 

Pokračování: Jak ušetřit 100 000, - Kč za vytápění bytu - II.díl

Související články:

Nízkoenergetický rodinný dům bez zateplení - Fikce nebo zkutečnost?

Eneregeticky úsporný dům na Zlínsku

Zdražení elektřiny

Netopte plynem topte kanály

Tepelné čerpadlo země voda přímé vypařování

Tepelné čerpadlo země voda s měděnými vrty

Mýty a pověry o tepelných čerpadlech 

 

Tepelné čerpadlo voda voda 

 

Tepelné čerpadlo vzduch voda 

Zdroj: www.kodek.cz

Autor: ing. Sýkora


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

     bydleti.cz


Životní styl