Podpora úsporného bydlení by měla být pro stát prioritou

Podpora úsporného bydlení by měla být pro stát prioritou

Kategorie: ZPRÁVY BYDLENÍ

Sdružení CERPAD ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení uspořádalo workshop zaměřený na podporu úsporného bydlení. Akce se zúčastnili zástupci státní správy, politici a zástupci podnikatelské sféry, kterých se tato problematika dotýká.„Hlavním cílem tohoto workshopu bylo posadit za jeden stůl ty, kterých se problematika regenerace bytových domů a podpory úsporného bydlení dotýká a otevřít diskuzi, jakým směrem by se podpora bydlení měla ubírat. V současné době se totiž všechny dostupné programy ať už Zelená úsporám nebo Nový Panel potýkají s nedostatkem financí. Zároveň je potřeba problematiku podpory rozšířit na všechny typy obytných budov, na rekonstrukce i novostavby,“ uvádí Ing. Tomáš Fendrych, prezident sdružení CERPAD.

V úvodu setkání omluvil zástupce SFRB Dr. Jan Wagner nepřítomnost ředitele fondu Ing. Vaise, který náhle podal 1. 9. rezignaci. Vedením Fondu je pověřen náměstek MMR Ing. Kalous. Tato zpráva zatím nebyla oficiálně zveřejněna.

Z diskuse vyplynulo, že v současném přístupu státní správy k politice bydlení je evidentní rozpor. „Na jedné straně byl schválen koncepční dokument politiky bydlení do roku 2020, který jednoznačně deklaruje potřebnost a dokonce fiskální výhodnost poskytování vhodné formy podpory do oblasti bydlení,“ uvádí Ing. Tomáš Fendrych. Tato potřebnost je potvrzena a zdůrazněna v evropském dokumentu EPBD, ze kterého vyplývá závazek podpůrného finančního programu. Ve státní koncepci se rovněž hovoří o potřebě vytvořit jednotný program podpory. Na druhé straně v současné době není k dispozici řešení žádné a v podpoře bydlení hrozí dramatický propad. „Vlastníci bytových domů, převážně společenství vlastníků, až dosud vyčkávají s nastavením svých projektů a jak se situace v oblasti podpor vyvine. Stávající programy podpory Nový Panel a Zelená úsporám totiž zůstávají „v platnosti“, nikdo je nezrušil, nemají však finanční krytí. Tito vlastníci tedy přestanou vyčkávat a spustí projekty pouze v nejnutnějším rozsahu a za nejnižší možné ceny, kdo zná situaci při hlasování na shromážděních vlastníků v bytových domech, ten si dovede živě výsledek představit,“ dodává Ing. Tomáš Fendrych.

Stát takto vyvolává ve vlastnících bytových domů celkem oprávněná očekávání i vzhledem k tomu, že od počátku devadesátých let existovala na opravy bytových domů vždy nějaká výrazná forma podpory, tato očekávání však nenaplňuje.

V diskuzi zaznělo též, že stát má zasahovat tam, kde jednotlivec nestačí: při převodu jednotek do vlastnictví se stává jednotlivec vlastníkem nejen bytu, ale i společných částí domu, jako je fasáda, střecha, okna, topení: v těchto všech věcech je plně závislý na ostatních; k většinové shodě k investici do opatření vedoucí k úsporám pomáhá výrazně právě státní podpora.

Nová forma podpory

Fungující a efektivní program musí být finančně stabilní a měl by dlouhodobě soustřeďovat zdroje z různých směrů, což by ovšem znamenalo změnit současný stav naprosté roztříštěnosti přístupu jednotlivých rezortů k řešení státní podpory. Přítomný poslanec Babor tento fakt komentoval: v tomto bodě není ucelený názor a není domluva mezi ministerstvy. Zdá se, že dominuje názor ministerstva financí, který není nakloněn samotné existenci Státního fondu rozvoje bydlení.

Tato disproporce je evidentní z informace, která na semináři zazněla: zatímco Státní fond životního prostředí (jehož programy podpory Zelená úsporám a OPŽP čerpají ze zdrojů mimo státní rozpočet) má limit 13 až 14 miliard Kč, Státní fond rozvoje bydlení může počítat s 0,9 miliardy, což nepokryje ani prokazatelně nutné náklady.

V koncepci bydlení se jako o možných zdrojích financování nového programu hovoří jednak o výhodném úvěru na revolvingovém principu, dále o výnosech z prodeje emisních povolenek a o modifikaci Integrovaného evropského programu systémem JESSICA.

K revolvingovým úvěrům se vyjádřil velmi skepticky přítomný zástupce České spořitelny Ladislav Dvořák: zamýšlenou výhodnost úvěru problematizuje současná nízká úroveň komerčních hypotečních úvěrů, která se třem procentům beztak blíží.

Co se týče využití prodeje emisních povolenek, o této věci se teprve jedná, přičemž aktivní jsou MŽP a MPO s tématem energetických úspor, téma bydlení se v diskuzích neobjevuje a není nikým aktivně prosazováno. Přitom se má jednat nikoli pouze o 52 miliard, o kterých se nyní píše pro letošní rok, ale pro další období je ve hře dokonce 185 miliard, jak tvrdí Petr Holub ze sdružení Šance pro budovy.

V programu JESSICA s objemem 600 milionů Kč je zlomek dosavadního ročního průběhu programu Panel a v žádném případě nenabízí dlouhodobé a stabilní řešení.

Na semináři zaznělo z úst Ing. Ivo Zemana (CERPAD) a Ing. Arch. Josefa Smoly téma novostaveb: naprosto chybí osvěta a institucionální podpora stavění směřujícího k pasivnímu standardu domů: v této věci enormně zaostáváme za sousedním Rakouskem i Německem. Bez radikálních změn v přístupu odpovědných institucí k této tématice není reálné, že budeme plnit závazky Evropské směrnice EPBD. Tento názor potvrdil i zástupce developerských firem pan Leoš Anderle z firmy Sekyra Group: chybí kultivace povědomí lidí, kteří při pořizování nového bydlení v podmínkách finanční krize řeší zcela jiné problémy než připlatit si na budoucí teoretické úspory. Pan Anderle rovněž poněkud zpochybnil přílišný důraz nové koncepce bydlení na nájemní bydlení na úkor bydlení vlastnického.

Účastníci diskuse se shodli, že je potřeba vést další jednání o komplexním programu, který by řešil dotace na podporu úsporného bydlení a který bude financován ať státním či nestátním sektorem. „Podpora bydlení je generátor dalších investic, vede ke komplexnosti a vyššímu standardu kvality provádění oprav a přináší větší energetické úspory. Navíc je pro stát fiskálně neutrální a přináší pozitivní efekty na poli sociální politiky,“ dodává Ing. Tomáš Fendrych, prezident CERPAD.

Závěr: Účastníci workshopu se dohodli, že výstupem z dnešního jednání bude Memorandum, které bude zasláno příslušným orgánům státní správy a zákonodárcům. V memorandu budou obsaženy tyto základní teze a návrhy:

1. Faktickým zastavením programu Panel hrozí dramatický propad v podporách bydlení a hospodářském efektu s nimi spojeném. Nastartování nového programu v letech 2013 nebo 2014 bude mnohem obtížnější a tedy i mnohem méně efektivní, něž tomu bylo při rozjezdu programu Panel po roce 2001.

2. Ve věci budoucího jednotného programu na podporu bydlení chybí jasná dohoda na úrovni vlády, která stanoví gestora tohoto jednotného programu a napomůže koordinaci s ostatními rezorty.

3. Ze strany státních institucí chybí výrazně podpora osvěty ve prospěch úsporného, efektivního a kvalitního bydlení pro naplnění představ o tom, jak se má měnit bydlení v ČR s horizontem roku 2020.

4. Sdružení CERPAD zakládá tímto workshopem platformu pro koordinovanou podporu úsporného bydlení jako výzvu k aktivní spolupráci na včasné tvorbě jednotného programu podpory bydlení.

 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

     bydleti.cz


Životní styl