Vánoční koledy

Vánoční koledy

Kategorie: POČTENÍČKO

Koledy patří neodmyslitelně k vánocům. Nejznámější jsou koledy: Štědrej večer, Tichá noc, Den přeslavný jest k nám přišel, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši.Štědrej večervánoce.jpg

 

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,

koledy přichystal, koledy přichystal.

 

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,

koledu nám dejte, koledu nám dejte.

 

Panimáma vstala, panimáma vstala,

koledu nám dala, koledu nám dala.

 

Tichá noc

 

Tichá noc, přesvatá noc,

v spánku svém dýchá zem,

půlnoc odbila, město šlo spát,

zdřímli dávno i pastýři stád,

jen Boží láska ta bdí,

jen Boží láska ta bdí.

 

Tichá noc, přesvatá noc,

náhle v ní jásot zní,

vstávej, lide můj, tmu z očí střes,

v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,

z lásky se člověkem stal,

z lásky se člověkem stal. 

 

Tichá noc, přesvatá noc,

stín a mráz vůkol nás,

v hloubi srdce však Gloria hřmí,

dík, že hříšník se s důvěrou smí

u svaté rodiny hřát,

u svaté rodiny hřát. 

 

Ukázka v podání Marie Rotrové a dětí:

 

 

 

Den přeslavný jest k nám přišel

 

Den přeslavný jest k nám při-šel v němž má býti každý vesel.

Radujme se veselme se v tomto novém roce!

 

Dítě se nám narodilo proroctví se naplnilo.

Radujme se veselme se v tomto novém roce!

 

Kriste tvoje narození ať je nám všem ku spasení.

Radujme se veselme se v tomto novém roce!

 

Narodil se Kristus Pán

 

Narodil se Kristus Pán,

veselme se,

z růže kvítek vykvet nám,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

Jenž prorokován jest,

veselme se,

ten na svět poslán jest,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám narodil se. 

 

 

Člověčenství naše,

veselme se,

ráčil vzít Bůh na sebe,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

Goliáš oloupen,

veselme se,

člověk jest vykoupen,

radujme se.

Z života čistého,

z rodu královského,

nám, nám narodil se.

 

Nesem vám noviny

 

Nesem vám noviny, poslouchejte,

z betlémské krajiny, pozor dejte.

[:slyšte je pilně a neomylně,:] rozjímejte.

 

Syna porodila čistá Panna,

v jesličky vložila Krista Pána.

[:Jej obvinula a zavinula,:] plenčičkama.

 

K němuž to andělé z nebe přisli,

i také pastýři jsou se sešli.

[:Jeho vítali, jeho chválili,:] dary nesli.

 

Andělé v oblacích prozpěvují,

narození Páně ohlašují,

[:že jest narozen, v jeslích položen,:] oznamují.

 

Pásli ovce Valaši

 

Pásli ovce Valaši,

při betlémské salaši.

 

Hajdom, hajdom, tydlidom,

Hajdom, hajdom, tydlidom.

 

Anděl se jim ukázal,

do Betléma jít kázal.

 

Hajdom, hajdom, tydlidom,

Hajdom, hajdom, tydlidom.

 

A tam běžte, pospěšte,

Ježíška tam najdete.

 

Hajdom, hajdom, tydlidom,

Hajdom, hajdom, tydlidom. 

 

 

On tam leží v jesličkách,

ovinutý v plenčičkách.

 

Hajdom, hajdom, tydlidom,

Hajdom, hajdom, tydlidom.

 

Maria ho kolíbá,

svatý Josef mu zpívá.

 

Hajdom, hajdom, tydlidom,

Hajdom, hajdom, tydlidom.

 

Hajej, nynej děťátko,

přesvaté pacholátko!

 

Hajdom, hajdom, tydlidom,

Hajdom, hajdom, tydlidom.

 

 

obrázek nakreslila Lucie Vilímková 

 

Zahraničí

 

Že koledy mohou  mít i moderní podobu se můžete přesvědčit v podání polského seskupení ARKA NOEGO. Poslechněte si jak si s vánoční tématikou poradili polské  děti. Jsou opravdu skvělé:

 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

     bydleti.cz


Životní styl