Dotace na dešťovku. Modrá úsporám.

Dotace na dešťovku. Modrá úsporám.

Kategorie: FINANCE A BYDLENÍ

Dnešního dne byl zveřejněn program ministerstva životního prostředí na lepší využití dešťové vody a vody jako takové. Nejedná se tedy pouze o využití dešťové vody, ale i vody šedé, zpětné využití vody již jednou znečištěné. V podstatě i o energetické využití odpadních vod.Motto programu je: "Dešťovka – ani kapku nazmar".

Skutečně, dnes většina dešťové vody konči v kanalizacích a řeky ji pak odvádějí z krajiny. Budování velkých centrálních kanalizací tak vlastně přispělo k odvodnění celých údolí.

Pro koho je program určen?

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci.

Cíl programu Dešťovka

Cílem programu, je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Což nebude vždy úplně jednoduché a levné. Například využití šedé vody vyžaduje mít v domě oddělenou kanalizaci šedé vody a instalovat její čistírnu. V rámci novostaveb splnění tohoto kroku a dosažení nejvyšší dotace, a nejvyšší úspory vody, bude nejsnazší.

program Dešťovka

Kdo může žádat o dotaci Dešťovka

Dotace jsou tedy určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci.

Příjem žádostí programu Dešťovka 

Elektronický příjem žádostí bude od 29. května 2017. Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace 100 milionů Kč.  Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent celkové investice.

"Podpoříme pořízení zahradní nádrže, ale i důmyslnější systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, sprchování a její opětovné použití například na splachování toalety,“ říká k Dešťovce ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podporovány budou tyto 3 typy projektů :

1. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
2. akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku
3. využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Dotace fixní, další navýšení dle objemu kapacity, cca 3.500 Kč/m3. U složitějších systémů, tedy společného využití vody dešťové i šedé vody, je dotace na projektovou dokumentaci 10.000 Kč. Stejně jako u programu Nová zelená úsporám bude platit pravidlo 3 týdnů. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda je žádost v pořádku, nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu. Jakmile bude žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet. 

Všechno souvisí se vším. Odpadní vody lze využít i energeticky. K dispozici je tedy i další dotace na využití tepla z odpadních vod.

Díky těmto programům komplexního, inteligentního nakládání s odpadními a dešťovými vodami tak můžeme nejen zastavit odvodňování krajiny, ale i podstatným způsobem snížit náklady na provoz domů. Ideálním cílem jsou asi Téměř nulové domy a Nulové domy. Domy mohou mít vlastní elektřinu, teplo, vodu i kanalizaci, dokonce i potraviny.

To víte, že ve vyčištěné vodě lze chovat i ryby? A tím se již dostáváme i k potravinové soběstačnosti. Projekty a realizace provádí firma Akvatik. Kontaktujte nás obratem, abyste mohli optimalizovat nakládání s vodami ve Vašem domě a včas podat žádost a tím pádem čerpat dotaci.

A jaká je výše dotace u bytových domů?

Díky počtu obyvatel se dotace zvyšuje.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.akvatik.cz
www.masterenergy.cz

Související články:
Téměř nulový dům
Dotace na fotovoltaiku pro rodinné domky 
Tepelné čerpadlo z potoku


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 video k článku je zde - Autor: Ing. Pavel Sýkora 29. 4. 2017
 EU kazí ekonomiku - Autor: Ivan Uhrín  18. 5. 2017
 1/4 kamionů jezdí v EU prázdných  - Autor: Mach 18. 5. 2017
 zde je to přehlednější i s obrázkama  - Autor: Ing. Sýkora 29. 10. 2017

     bydleti.cz


Životní styl