Topení a chlazení zdarma pro Průmysl 4.0

Topení a chlazení zdarma pro Průmysl 4.0

Kategorie: TRENDY V BYDLENÍ

Je otázka, zde je již lidstvo připraveno na energii zdarma. Podle většiny realizací staveb, spíše ne, obecně investoři volí zpravidla špatné energetické řešení, na základě reklamy, známostí…Přitom právě levná energie umožnila pokrok lidstva. Hned po zrušení otroctví, byli tito potřební otroci nahrazeni tzv. ropnými otroky. Dnes se uvádí, že na 1 člověka „pracuje asi 16 ropných otroků“. Neboli – li levná energie je nutná pro dnešní průmyslovou společnost. Jak pro průmysl, tak pro budovy a pro občana. Proto se dnes zavádí pasivní domy, energetické soběstačné budovy a nulové domy.

Všude kolem nás plno energie zdarma, stačí ji čerpat.

Nastupuje 4 D průmysl. Průmysl 4.0

Jde o inteligentní výrobu. A součástí průmyslu 4.0 je měření a vyhodnocení spotřeby energií. Efektivnost zdrojů. - vyhodnocuje se energetická náročnost s cílem optimalizovat náklady na energie na úrovni produktu. Tedy energeticky optimální řešení již bude vyhledáváno systematicky.

Průmysl 4.0

Tato realizace je v Bratislavě.

Tepelné čerpadlo čerpá energii z vrtu hlubokého jen 18 m. Tepelné čerpadlo s vysokým topným faktorem, tedy vysokou účinností, vyrábí teplo pro budovu. Současně může vyrábět chlad. Kotelna je modulová, v průmyslu a teplárenství se používá až 1500 kW. Tedy 1 kWh se využije až 9 x. Chladící faktor 4, topný faktor 5.

Ovšem chlad může být i zdarma. Tepelné čerpadlo umí i Natur cooling. Tedy bezkompresorové chlazení. Tepelné čerpadlo umí i kompresorové chlazení, při kterém současně může topit, nebo ohřívat vodu do bojleru.

Na ploše 4 x 6 m a ještě v patře, kde je levnější plocha, než v přízemí je kotelna. Je zde, kromě tepelného čerpadla a výměníků, asi 150 m potrubí většího průměru.

Protože je dnes na stavbách nedostatek lidí a firem, zhotovitel rozšířil svoji dodávku díla o otopný systém a vzduchotechniku. Pro investora je to velmi výhodné. Má na kompletní řešení energetiky své firmy jednoho odpovědného dodavatele, jeden servisní telefon, mimoto výrobce tepelného čerpadla diagnostikuje kotelnu ON line přes internet. Stejně tak majitel může kontrolovat a regulovat energetiku přes internet.

Tato realizace přináší obrovské energetické úspory. V polyfunkčních budovách, průmyslu a obchodních centrech, bývají náklady na chlazení 3 x vyšší než na topení. Chlazení přitom lze mít zdarma, a při topení – současném topení a chlazení, lze 1 kWh využít až 9 x.

Průmysl 4.0

Optimalizace energetiky není o investicích, je to o znalostech a zkušenostech.

Zhotovitel má firmu nejdéle působící v oblasti tepelných čerpadel na Slovensku. Můžete se na něj obrátit, pokud chcete výrazně, skokově a trvale srazit náklady na Energie ať již v průmyslu, nebo panelácích, školách, horských chatách, nebo rodinných domcích. Za ta léta má již za sebou tisíce zajímavých instalací.

Například Tepelné čerpadlo zadarmo – velké tepelné čerpadlo do nezateplené horské chaty v „Tatrách“, Energeticky soběstačná budova – Polyfunkční budova na Západním Slovensku, kde se předává teplo z jižní strany na severní, a chlad ze severní strany na jižní stranu, ale i třeba „Vykurovanie domu za 2500 Sk.“ Zde se nahradil dřevoplynový kotel tepelným čerpadlem v běžném rodinném domě.

Zhotovitel má dostatečné montážní kapacity a spolupracuje s velkým množstvím projektantů a energetických specialistů, auditorů a chlaďařů. Co váš projekt, máte vyřešenu energetickou optimalizaci, pro přechod do Průmyslu 4.0?

„Kdo je připraven, není ohrožen,“ zní staré baťovské heslo.

Autor: Ing. Pavel Sýkora, Energetický auditor
Zdroj: www.masterenergy.cz

 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Zde je k článku i video  - Autor: Ing. Pavel Sýkora 15. 4. 2018

     bydleti.cz


Životní styl