Solární kolektory I - pro výrobu elekřiny

Solární kolektory I - pro výrobu elekřiny

Kategorie: TRENDY V BYDLENÍ

Slunce dodává Zemi 15 000 x více energie, než lidstvo dokáže vůbec spotřebovat. Lze ji přímo zachytávat pomocí solárních kolektorů.Solární kolektory pro výrobu elektřiny

Ze solárních panelů se získává stejnosměrná elektřina. Ta se buď přímo spotřebovává, nebo se uchovává v bateriích, nebo se mění na střídavou a dodává do distribuční sítě .
Přeměnu realizuje mikroprocesorem řízený měnič (střídač), který převádí stejnosměrnou elektřinu na střídavou s běžným síťovým napětím 3 x 400 / 230 V; 50Hz.
Samozřejmě musí fotovoltaická elektrárna v tomto případě, stejně jako kterýkoli jiný zdroj elektřiny, splňovat technické podmínky pro připojení k síti (napětí, kmitočet, fáze, podíl vyšších harmonických, zpětné odpojení, kompenzace jalového výkonu atd.).

Akumulace energie se používá převážně tam, kde se doba potřeby energie nekryje s dobou, kdy se energie vyrábí, v místech, kde není k dispozici elektrická distribuční síť (chaty, jachty, dopravní signalizace, telekomunikační zařízení atd.). Akumulovanou stejnosměrnou energii z baterií lze samozřejmě také přes měnič převádět na střídavou.

Doporučujeme kvalitnější monokrystal. Toto provedení má mnohem lepší parametry a delší životnost, než polykrystal.
Princip funkce : světelné záření dopadá na fotocitlivou vrstvičku a způsobuje prou elektronů.
Použití : napájení rekreačních chat
Napájení záložních zdrojů
Osvětlení průmyslových areálů
Výroba a prodej elektrické energie do sítě
Pohon různých zařízení např. vodotrysků v zahrádkách,…

Instalace : Pro zvýšení výroby elektrické energie je možno dodat i s naklápěcím zařízením, které sleduje dráhu slunce. Paprsky pak dopadají většinu dne kolmo na plochu kolektoru.


Podle hodnot se jeví fotovoltaika jako velmi nevýhodná. V lokalitách, kde je k dispozici rozvětvená distribuční elektrická síť, není tento způsob výroby elektřiny ekonomicky výhodný. Ale na odlehlých místech (horské chaty, samoty, jachty), kde není elektřina k dispozici a vybudování přívodního vedení je finančně náročné, pokud je vůbec možné, se fotovoltaická výroba elektřiny jeví velmi zajímavě (buď jako samostatný zdroj s akumulátory, nebo jako kombinovaný (bivalentní) zdroj s dieselagregátem).

Příště: Solární kolektory pro ohřev vody a topení.

 

 

Zdroj: www.kodek.cz

 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelůmbydleti.cz


Životní styl