Novela vodního zákona

Novela vodního zákona

Kategorie: TRENDY V BYDLENÍ

Novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Vyvážení jímek a žump. Kontroly a pokuty. Nové pravomoci Vodoprávních úřadů.Pokud se žumpa (jímka na vyvážení) vyváží tak jak se má, pak se tak likvidace odpadních vod vyvážením jímky nejdražší metodou.

Od ledna 2019 začala platit novela vodního zákona. Co nám přináší?

Přináší celkem převratné změny.

Vyvážení septiků

Majitelé septiků – tedy jímek na vyvážení – žump, musí dokladovat vyvážení – likvidaci odpadních vod. Nově se odpadními voda stávají i dešťové vody odváděné do jednotné kanalizace, tedy, zjednodušeně by se dalo říci, že se zavádí takzvané Deštné. Poplatek za déšť. Poplatky za stočné v mnohých případech tak porostou.

Vodní chudoba

A přiznejme si to, voda již dnes není nijak levná. V ČR je obecně dokonce 2 x dražší než na poušti v Izraeli. Já sám jsem se na několika domech, uplynulou sobotu setkal s tzv. Vodní chudobou na novostavbách. Pokud je zavedena energetická chudoba, zavedl bych i vodní chudoba. Byl jsem na novostavbě nedaleko Znojma. Nechtějí vanu, chtějí jen sprchu, protože voda je drahá a vana má velkou spotřebu. Stejně tak novostavba u Brna. Studnu nechtějí, musela by mít 80 m, mají strach aby nevzali vodu okolním studním. Místo toho budují vodní nádrže na zachytávání deště. Ale zpět úřadům. Likvidace odpadních vod vyvážením jímky se tak stává nejdražší metodou likvidace odpadních vod.

Novela vodního zákona

Kontroly vyvážení jímek a septiků.

Občan bude muset dokládat, kolik odpadu nechal z žumpy odvézt a zda to odpovídá spotřebě vody. Nově budou kontroly provádět Vodoprávní úřady fungující při obcích s rozšířenou působností. Tyto mají na starost i povolování vrtů pro studny, a tepelná čerpadla i administrativu kolem čistíren odpadních vod. Zákon zaručuje úředníkům přístup na pozemek, kde se kontrolovaná žumpa nachází. Pokuty jsou do výše 100.000 Kč.

Stát má zájem dotovat decentrální čistírny odpadních vod akumulace srážkových vod u budování závlah. Doba se již tedy mění a budování centrálních čistíren odpadních vod tak není samospasitelným řešením.
Jak vidíte, voda dnes již není levná samozřejmost, začíná se stávat drahým luxusem.

 

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.akvatik.cz

Související články
Soběstačné budovy
Dotace na novostavby
Mít domovní čističku odpadních vod je výsada


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Zde je k článku video  - Autor: Ing. Pavel Sýkora 27. 1. 2019

     bydleti.cz


Životní styl