Masivní zemní kolektor nastojato u Železného Brodu

Masivní zemní kolektor nastojato u Železného Brodu

Kategorie: TRENDY V BYDLENÍ

Masivní, důkladné, odolné výrobky a stavby s dlouhou životností, to je to, co nás v Evropě, chudé na suroviny a energie, neoplývající lacinou pracovní silou, vždy zajímaloNekvalitní výrobky, to je plýtvání surovinami a energiemi, a i plýtvání výrobním časem. Již v národním podniku Pal – Magneton visela cedule s velkým nápisem: „Nepokračuj v práci na zmetku.„

To pak máte ještě navíc náklady s likvidací nekvalitního výrobku.

"Udělejte to jednou a pořádně, ono to nakonec ani nebývá dražší, než když to ošidíte,“ říká jeden marketingový guru.

Zemní kolektor u tepelného čerpadla země voda je zásadní věc. Pokud zemní kolektor ošidíte, tedy špatně nadimenzujete, můžete mít i tepelné čerpadlo ze zlata, výkon ani účinnost to mít nebude! Tak jako dům dům je u Železného Brodu. Tedy na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. A lidé jsou zde důslední a pracovití. Jsou zvyklí nic nešidit, žijí v horských podmínkách, hory nedbalost neodpouští. Život je zde náročnější, zvláštěpak vytápění v zimě. Příroda lidi naučila důslednosti.

kolektor

Tepelná čerpadla země voda

Tepelná čerpadla země voda jsou stále oblíbenější. Proč? Pro peníze. Tepelná čerpadla země voda odebírají tedy čerpají teplo ze země, pomocí zemního kolektoru – sběrače, nebo hlubinného vrtu. Provedení může být plastové potrubí, nebo měděné potrubí. U tepelného čerpadla země voda v zimě neklesá výkon ani účinnost, ani není nutno dotápět jiným zdrojem tepla. Obecně má o 30–50 % nižší spotřebu elektřiny než vzduch voda. A o spotřebu elektřiny, u tepelných čerpadel, jde až v 1. řadě. Tepelná čerpadla se kupují právě kvůli úsporám. Navíc jim stačí slabší přípojka elektřiny.

Srovnání tepelných čerpadel vzduch voda a země voda

U tepelných čerpadel vzduch voda se předpokládá, že budou v době tuhých mrazů, což je obecně asi 21 dnů za rok, místo tepelného čerpadla topit elektrokotlem. Vzduch je tak studený, mrazivý, že tepelné čerpadlo již netopí a topí elektrokotel. Na horách je těch dnů podstatně více, než 21 za rok. Pokud tedy máte najednou, 21 dnů a půl milionu rodinných domků s elektrokotlem, tak pro těch 21 dnů si rovnou můžete postavit druhý Temelín, smějí se nám Francouzi.

Opravdu je velký rozdíl, pokud najednou v mraze běžný rodinný dům bere 312 kWh elektřiny do elektrokotle, nebo 5 x méně, to je asi 62 kWh denně. Dokonce je možné, u úsporných domů, v zimě, tepelné čerpadlo pohánět třeba fotovoltaikou.

Viz realizace Jak topit v zimě fotovoltaikou. Je zde bungalov 120 m2, který v mraze minus 18 °C bere jen 6 kWh elektřiny pro pohon tepelného čerpadla, na topení a teplou vodu za den. Okamžitý příkon je jen 423 Watt. Celoroční spotřeba je jen 1 800 kWh. Tepelné čerpadlo má měděný zemní kolektor. Měď je měď. V domě jsou jen jednoduché, vysoce účinné technologie s dlouhou životností a nenáročné na servis. A nezávislé na počasí. Ani měkký zateplovací systém Etics zde není.

Takový dům je lepší než 10 vládních úsporných tarifů. Pokud máte celoroční spotřebu domu jen 1 800 kWh na topení a teplou vodu, je vám jedno, zda stojí elektřina 2, nebo 5 nebo 7,- Kč / kWh. V horských podmínkách jsou tepelná čerpadla země voda právě pro svoji úspornost ještě výhodnější. V horských podmínkách se topí víc.

On-line diagnostika zdarma

Tepelné čerpadlo má on-line diagnostiku zdarma. Z centrálního pultu se tedy hlídá, zda je všechno v pořádku. ON line diagnostika nejen zajišťuje bezchybnost a bezporuchovost, ale i výrazně snižuje náklady na servis. Wattmetr přímo na tepelném čerpadle. U tohoto tepelného čerpadla je novinka. Přímo na tepelném čerpadle je namontován Watttmetr, který můžete odečítat i přes internet. ¨Máte tak perfektní a přesnou představu o okamžité spotřebě elektřiny tepelného čerpadla, stejně tak můžete spotřebu sledovat ročně, měsíčně, denně a porovnávat třeba s loňským rokem. Určitě to má smysl, kWh, to jsou dnes peníze, a ne zrovna malé.

Dávno pryč je doba, kdy elektřina pro tepelné čerpadlo ještě v roce 2011, byla v ceně 0,91 Kč / kWh včetně všech příplatků, poplatků, přenosu i DPH. Dnes je elektřina mnohem mnohem dražší a ještě zdražuje.

Spotřeba elektřiny je tedy zásadní věc, podle které se tepelné čerpadlo vybírá.

Kotelna

V kotelně byl dříve původní litinový kotel U 22, který bylo nutno vyhodit, do dotací. Instaloval se nový litinový kotel U26, který je již ekologický, plus a hlavně se instalovalo tepelné čerpadlo o výkonu 5 - 12 kW. tedy inverter, který mění otáčky a výkon. Dům má běžné radiátory, hodně vody v otopném systému, tedy není nutno instalovat akumulační nádobu.

Pro ohřev teplé vody se využije stávající bojler. Tedy, tepelné čerpadlo bude topit do radiátorů, zajistí i plný ohřev teplé vody do bojleru na teplotu + 65°C.

Pokud někdo zatopí v litinovém kotle, prioritně, na topení do radiátorů i do bojleru, se využije litinový kotel. Litina je litina.

Chlazení do radiátorů.

Tepelné čerpadlo umí i chladit. Do radiátorů tepelným čerpadlem nikdy nechladíme, toto řešení je na přání zákazníka. Rosný bod na radiátorech, aby z nich nekapala zkondenzovaná voda z ovzduší, hlídá tepelné čerpadlo.

Litinový kotel

Litinový kotel umožňuje ekologicky topit tuhými palivy. Uhlím, dřevem i koksem, stejně tak černým uhlím. Jde tedy o prepperské řešení. Pokud máte 30 q uhlí v záloze, snadno přežijete celou zimu, při výpadku elektřiny. Kotel topí samotížkou. Pro provoz kotle tedy není nutná elektřina. Jde o bezelektrický provoz kotle.

Ohřev Teplé vody

Tepelné čerpadlo k ohřevu teplé vody do bojleru využívá přehřáté páry chladiva. Tedy levný a vysoce účinný ohřev TUV na teplotu + 65°C. Bez elektrického dohřevu. Stejně tak lze vodu ohřívat přepínáním plného výkonu tepelného čerpadla. Tedy nabíjení přepínacím trojcestným ventilem. Dále lze bojler nabíjet i litinovým kotlem. Po nabití bojleru litinovým kotlem majitel zkonstruoval již před dávnými lety gravitační uzávěr ventilu.

Tak, aby teplo z nabitého bojleru neuteklo do radiátorů. "Říka, gravitace je zatím celkem asi nejspolehlivější." A má pravdu. K porušení gravitace zatím moc nedochází.

Funkce kotelny, prepperství

Kotelna toho tedy umí strašně moc!

- topit litinovým kotlem na samotížku, to víte, litina je litina

- ohřev TUV samotížkou do bojleru, nabíjení bojleru uzavírá gravitační časovač domácí výroby

- topení do radiátorů tepelným čerpadlem

- topení do bojleru tepelným čerpadlem přepínáním plným výkonem

- vysoce účinný ohřev teplé vody do bojleru přehřátými párami chladiva na + 65 °C

- chlazení do radiátorů

Je to novinka.

Současné chlazení i topení

je, že při chlazení do radiátorů současně tepelné čerpadlo ohřívá vodu do bojleru na + 65 °C přehřátými párami chladiva a pozor, současně nabíjí zemní kolektor odváděným teplem. Určitě nebudu přehánět, když řeknu, že pro příští zimu by miliony lidí chtělo takovou kotelnu. Vláda ale lidem radí netopit, otužovat se, nikam nejezdit a nejíst. Vypadá, že brzy vyhlásí zase kovid, aby se lidi nemohli ani srocovat.

Masivní zemní kolektor

Tak, a dostáváme se k meritu věci. Tomu, proč toto video vůbec publikujeme. Masivní zemní kolektor. Jsou výrobci, kteří na tento výkon tepelného čerpadla dávají jen 300 m Pe potrubí. Naše firma, za 23 let instalace tepelných čerpadel , instalovala různé značky tepelných čerpadel. I když výrobce doporučuje 300 m, stejně tam dáme daleko více. Pokud bychom zemní kolektor ošidili, klesl by výkon i účinnost tepelného čerpadla. U této instalace je 1200 m Pe potrubí, což znamená teplosměnnou plochu 120 m2! Ovšem, páteřní vedení od rozdělovače, je zde silné trubka PE 75 mm, má další teplosměnnou plochu asi 23 m2. Tedy celkem 143 m2.

je nádherné plocha výměníku tepla. Pokud někteří výrobci tvrdí, že stačí 300 m Pe potrubí, tedy 30 m2 výměník tepla do země, neposlouchejte je. Pokud poddimenzujete zemní kolektor, nebude fungovat ani nabíjení zemního kolektoru letním teplem. Pokud jste měli ve škole termo – hydro, víte proč. To víte, fyzika je fyzika.

tomto případě výkopy jsou sice úzké, kolem 40 cm, ovšem hluboké 2,5 m. Tato hloubka již zajišťuje stabilní teplotu i v době krutých mrazů v těchto horských podmínkách. Kopání nebylo snadné. Hladina spodní vody byla 5 cm pod vrchem. Půda byla těžká, jílovitá, prosáklá vodou. Bagrování tedy bylo náročné a nebezpečné. Ráno se zemní kolektor vykopal, odpoledne se sám zavřel. A země se zavřela. V pohádkách je to krásné. Na Velký Pátek hledáte poklady, jeskyně se za Vámi zavře a za rok vás zase vypustí. Při bagrování to již není pohádka. Nedávno se nad nějakým kopáčem na Zlínsku zavřela zemina.

Proto firmy moc nechtějí země voda realizovat. Je to sice výhodné pro zákazníka, ale nevýhodné pro firmu. Je to zdlouhavé, pracné a může to být nebezpečné. Ale dobře to topí, zvláště v tuhých zimách.

Vyplatí se všechna ta námaha se zemním kolektorem?

Tak, teplota ekologické kapaliny, ze zemního kolektoru, při spuštění tepelného čerpadla, byla krásných 12,6°C. Masívnost zemního kolektoru znamená, že bude klesat velmi pozvolna a dle našich zkušeností nikdy nepůjde do záporných hodnot.

Vysoká teplota ze zemního kolektoru znamená vysokou účinnost tepelného čerpadla, nízkou spotřebu elektřiny, nízké namáhání, tedy dlouhou životnost tepelného čerpadla. A o to jde. Tepelná čerpadla se kupují kvůli úsporám. U tepelného čerpadla ze zemního kolektoru, tedy systém země voda, v zimě neklesá výkon ani účinnost, ani nespotřebovává energii na odtávání výparníku. Ani nemusí mít na zimu záložní, nebo bivalentní, řekněme dotápěcí zdroj. Tepelné čerpadlo má i mnohem nižší nároky na přípojku elektřiny. Snižuje tedy i poplatky za Ampéry.

Vrtání velkých děr do betonu

Dům je z roku asi 1904, tuším. Má masivní betonové základy, 90 cm betonu, kam bylo potřeba zajistit 80 mm otvory. Pokud byste to vysekali sbíječkou, bylo by to pracné, zdlouhavé a drahé. Vyrubali byste půl kubíku betonu, který by jste zase museli betonovat zpět. Základová zeď by se porušila a pak by tam až do smrti prosakovala voda z okolní zeminy. Proto je daleko, daleko efektivnější, vyvrtat díru vrtáním na jádro. Vrtání probíhá celkem snadno. Do zdi vyvrtáte kovovou hmoždinku a na ni ustavíte malou vrtnou soupravu s diamantovým vrtákem na jádro. Korunka má nástavce, abyste se dovrtali dostatečně hluboko.

Vrtačka se chladí vodou, spotřeba vody je celkem malá. Vrtání není náročné na sílu. Přítlak zajištujete klikou. Vrtačka sama signalizuje správné vrtání. Pokud máte malý tlak, displej svítí žlutě. Při velkém tlaku červeně, při správném tlaku zeleně. Výška diamantu se obrousila ze 4,7 mm na 4,4 mm. Jede to jako do másla.

Jak vidíte, moderní a účinné technologie nastupují. Drahá práce a drahé energie, ale i drahé materiály velmi výrazně snižují návratnost investice. Dnes se ale ani v dotačních titulech, tedy energetických auditech a posudcích, tolik neuvažuje návratnost investice, jako energetická bezpečnost. Mít vůbec v zimě teplo.

Tato kotelna pojede klidně velkou část zimy úplně bez elektřiny. Jak vidíte, ono to jde.

Autor: Ing. Pavel Sýkora

Zdroj: www.masterenergy.cz


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Video k článku zde - Autor: Ing. sýkora 8. 11. 2022

     bydleti.cz


Životní styl