Nepodceňujte bezpečnost na staveništi!

Nepodceňujte bezpečnost na staveništi!

Kategorie: STAVBA

Bezpečnost při stavbě domů je obzvláště důležité téma. Smrtelné nehody a zranění osob jsou bohužel příliš běžné na to, abychom je lhostejně míjeli. Ověřte si, kdo je odpovědný za bezpečnost na stavbě a na co jako investor musíte pamatovat.Jak připravit staveniště pro bezpečný provoz v souladu s předpisy?

Právě jste si vybrali návrh svého vysněného domu, koupili pozemek a našli stavební tým. Zdá se vám tedy, že zahájení stavby nic nestojí v cestě. Bohužel ne tak rychle. Jako investor zodpovídáte za bezpečnost na stavbě, dokud si nezvolíte stavbyvedoucího. Před zahájením práce byste proto měli poskytnout projekt stavby, vypracovat bezpečnostní plán a najmout stavební dozor.

Správná organizace staveniště je nejen v zájmu samotného investora, ale především zaměstnanců. Prostor, kde práce probíhají, by měl být řádně zabezpečen a označen, například výstražnými tabulemi. Důležitá je i výška plotu staveniště, který by neměl být nižší než 1,5 metru na výšku. Pokud navíc hrozí pád stavebního materiálu nebo nářadí z lešení, pak by měl být plot umístěn ve v minimálně 1/10 výšky stavby.

staveniště

Jak zajistit bezpečnost zaměstnanců při stavbě domů?

Lidé pracující na staveništi by měli být speciálně proškoleni a seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany práce. Kromě toho musí pravidelně používat osobní ochranné prostředky, jako jsou: bezpečnostní obuv, chrániče sluchu, rukavice nebo speciální oděv na ochranu pokožky. Zaměstnanci by také měli podstupovat vstupní a pravidelné lékařské prohlídky. Velký vliv na bezpečnost zaměstnanců má také stav strojů a dalších technických zařízení. Zejména lešení a zařízení pro práci ve výškách by mělo splňovat všechny bezpečnostní požadavky.

Jak dále zajistit bezpečnost na staveništi?

Označte nebezpečné zóny. Jsou to všechna místa, kde je pravděpodobnost pádu předmětů nebo jiná místa, kde hrozí ohrožení lidského zdraví nebo života. Zkontrolujte vnitřní komunikace. Měly by být vytvrzeny a udržovány v řádném technickém stavu. Zajistěte potřebnou elektřinu. Návrh a implementaci by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními. Zajistěte materiály proti případné krádeži nebo poškození. Pamatujte také na pravidla pro skladování stavebních materiálů - např. skladujte cement v pytlích, kovové materiály v uzavřených skladech a sušte barvy mimo dosah slunečního záření.


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

  K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor.

     bydleti.cz


Životní styl