Dotace na čističky odpadních vod

Dotace na čističky odpadních vod

Kategorie: STAVBA

Dotace na čističky odpadních vod jsou mnohdy zbytečnost. Někteří starostové jsou ještě tvrdší, říkají, že to je jen tunel na státní rozpočet. Je to tak?Je zde zajímavý příklad. Vesnice u Brna. 150 čísel popisných, z toho 50 domů bylo postaveno v posledních 10 letech. Mají tedy vyřešenou likvidaci odpadních vod, v 80 % právě vlastní domovní čistírnou odpadních vod.

 

Nu a co zbytek obce? Je zde projekt na centrální čistírnu odpadních vod. Investice 30 – 40 milionů Kč. K tomu by bylo nutno rozkopat nově právě vybudované chodníky a cesty. Pokud by vyšla dotace, která ovšem není jistá, stejně by bylo nutno z obecního rozpočtu zaplatit 6 – 8 milionů Kč. 

 

No a co decentralizované čištění odpadních vod? Ke každému domku dát domovní čističku odpadních vod. Pro 100 RD je to 6 milionů Kč. Výhodou je, že obec má vlastní dešťovou kanalizaci. Tuto investici, dle starosty, snadno utáhne postupně, během 3 let, z obecního rozpočtu a bez dotací. Tato metoda decentralizovaného čištění odpadních vod je naprosto běžná např. v USA, nebo Maďarsku.  Ale i na Moravě je již taková obec, která má 120 čističek.

cisticka-odpadnich-vod-cov-008.jpg 

Jaké jsou výhody decentralizovaného čištění odpadních vod?

 

- Občan nebude monopolům do smrti platit stále rostoucí stočné.

- Není nutno rozkopávat obec.

- Nedojde rozkopáním k porušení spodních vod.

- Vyčištěnou vodu lze opět  použít přímo v místě  znečištění.  Např. k zálivce, pak tedy nedochází k odvodňování a vysychání pozemků ( krajiny).

- Vyčištěná voda se odvádí do nejbližší vodoteče, nedochází k vysychání potoků. 

 

Obecně lze říci, že decentralizované čištění odpadních vod je investičně 10 x levnější. Náklady na provoz domovní čistírny odpadních vod jsou 8 x nižší. Některé obecní úřady čištění odpadních vod řeší dotací pro občany. Cca 15 000 Kč, ale i 150 000 Kč pro novostavby na sítě.

 

V menších obcích to jde i bez dotací a dokonce mnohem lépe.  Říká se, že příští války budou o vodu. Stoupněte si na stranu vítěze již dnes. Voda to je život.

 

Zde opět platí oblíbené americké heslo: „ Ruku, která ti pomůže, hledej na konci svého ramene“. 

 

Autor: Ing. Pavel Sýkora

Zdroj:www.akvatik.cz, www.eurocisticky.cz

 

 

http://www.krajzlinsky.info/produkt/1-cisticky-odpadnich-vod-zlin-zlin.aspx


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Dotace na čističky odpadních v - Autor: trek 8. 11. 2008
 Dotace na čističky odpadních v - Autor: Sumec 28. 11. 2008
 Provoz domovní čističky odpadn - Autor: Ing. Sýkora 24. 12. 2008
 Dotace na čističky odpadních v - Autor: dotaz 31. 5. 2009
 Dotace na čističky odpadních v - Autor: ing.Sýkora 11. 10. 2009
 Čističky odpadních vod - Autor: Richard 29. 9. 2010

     bydleti.cz


Životní styl