Ploché střechy průmyslových hal

Ploché střechy průmyslových hal

Kategorie: ÚDRŽBA

V České republice často podnikatelé využívají k provozu svých výrobních hal starší objekty, které byly postaveny pro průmysl už v minulých dobách.Staví se i nové budovy, ale řada podnikatelů vlastní pro svou společnost nemovitosti starší 25 let. Jejich technický stav i zateplení vyžadují rekonstrukci, nedosahují současných norem.

Není výjimkou průmyslová hala, která byla postavena v poválečném období, najdou se i budovy „narozené“ před rokem 1939. A typická průmyslová totalitní výstavba z roku 1960 až 1989, tu vnímáme téměř na každém kroku. Samozřejmě, že ne všechny objekty jsou funkční. Z některých se staly industriální památky, jiné pohltil zub času. Ale v mnoha případech slouží tyto budovy svému majiteli a ten musí řešit jejich opravu a údržbu. Někdy nezbývá, než se pustit do celkové rekonstrukce.

Náklady na energie se rok od roku zvyšují, majitelé starších průmyslových objektu to při běžném chodu firmy poznají velmi bolestivě. Úniky tepla, ke kterým dochází v nemovitostech bez dobré tepelné izolace, s nedostatečně utěsněnými okny, dveřmi a průmyslovými vraty, jsou obrovské. Velkým problémem je i zatékání. Ploché střechy průmyslových hal často prosakují vodu, nejsou dobře izolovány. Peníze, které pak zaplatí firma za spotřebovanou energii, se musí vydělat zpět. A jsou to nemalé náklady. Právě proto počet celkových rekonstrukcí starších budov stoupá.

Střechy a střešní světlíky bývají hlavním zdrojem tepelných ztrát starších průmyslových objektů. Přiblížíme si problematiku jejich oprav a jak tento problém řešit.

Specialistou pro ploché střechy a střešní světlíky je firma Střechy Vaníček spol. s r. o. 22 let zkušeností v tomto oboru, řada kvalitně odvedených zakázek, to je vizitka této firmy.

Ploché střechy průmyslových hal nemusí být noční můrou

Společnost Střechy Vaníček spol. s r.o. se specializuje na ploché střechy a střešní světlíky již 22 let. Může se opřít o nepřebernou řadu zkušeností z náročných realizací. Touto problematikou se intenzivně zabývají a kvalitně odvedená práce je u nich na prvním místě.

Pracovníci této firmy dobře vědí, že velmi důležitou a přitom nejvíce problémovou částí stavby je střecha. Ve většině těchto případů je plochá, se sklonem do 10°, položena na nosné konstrukci s roznášecí vrstvou (trapézový plech, panely ze železobetonu apod.)

A právě výrobní haly a průmyslové objekty staršího data s plochou střechou trpí problémem zatékání. Původní hydroizolační vrstva je poškozována vlhkostí, tepelným mostem v konstrukci střechy a ostatními faktory umocněnými stářím budovy.

Dalším problémem je značný únik tepla. Buď tepelná izolace u střechy chybí, nebo byla špatně zhotovena. U původních ocelových střešních světlíků s drátosklem se teplotním únikům také nevyhneme. Často je totiž ocelová konstrukce zrezivělá a drátosklo téměř neizoluje. Zrušit ovšem střešní otvor nemůžeme, potřebujeme světlo. Proto je nejlepší variantou nový moderní pásový světlík s tvarem oblouku. Samotná výměna pouze drátoskla za nové polykarbonátové desky není vhodná. Musí se upravit ocelová konstrukce světlíku (čištění, 2x aplikace ochranného nátěru) a náklady jsou pak tak vysoké, že se vyplatí raději zhotovit celý světlík znovu. Při samotné opravě, která je časově náročná, vám může zatékat do objektu a nevyhnete se komplikacím. Pokud je světlík součástí nosné konstrukce střechy, je dobré konzultovat s odborníky další postup.

Ukázka rekonstrukce světlíků a střech – ZVU Potez a.s., Hradec Králové
Ploché střechy průmyslových hal

U oprav ploché střechy průmyslových hal zvolíme špatný postup prací a nevyhneme se problémům. Proto projednejte své možnosti a požadavky s firmou, která vám opravy bude provádět. Ne všechny střešní pláště je například nutné opravit a ne vždy má podnikatel dostatečné množství financí na opravu celé střechy. Je možné opravu rozdělit na časové úseky. Začne se pochopitelně od nejvíce poškozených míst střešní krytiny. Ale pokud má střecha světlíky, nenechte se zmást a začněte právě jejich výměnou, ušetříte čas i peníze. Nejprve opravit světlíky, pak až střešní plášť. Jinak vám do opravené střešní krytiny přes světlíky zateče voda. Budete je muset následně složitě opravovat a může dojít i k poškození již rekonstruované střechy, což jsou další peníze navíc.

Jeden dodavatel kompletní rekonstrukce střechy

Firma Střechy Vaníček spol. s r.o. vám kompletně opraví nebo provede celkovou rekonstrukci ploché střechy. Kvalitně a odborně. Klempířské práce, střešní pláště, světlíky, hromosvody – to vše vám zajistí. Používá jen osvědčené technologie i moderní poznatky z oboru. Řada kladných referencí svědčí o spolehlivosti a dobře odvedené práci. Tato společnost spolupracuje jen s dodavateli stavebních materiálů, na které se může spolehnout.

Ukázka rekonstrukce ploché střechy a světlíků – ZVVZ a.s., Milevsko
Ploché střechy průmyslových hal

Výhodou pro investory je komplexnost služeb firmy Střechy Vaníček spol. s r.o.. Společnost nabízí investorům ucelenou realizaci „od jednoho dodavatele“ na klíč pro ploché střechy, střešní světlíky, opláštění fasád, bleskosvodnou sí, veškeré klempířské práce a související elektroinstalace. Ve svých výrobních halách firma vyrábí střešní pásové světlíky SKYLIGHT certifikované ve státní zkušebně, dále vyrábí veškeré klempířské prvky na CNC ohýbačce plechů.

Klempířské prvky dále nabízí k přímému prodeji na e-shopu (http://www.klempirske-prvky.cz), kde je mohou objednávat firmy i stavebníci podle svých potřeb. Výhodou e-shopu jsou velice krátké dodací termíny , většinou do druhého dne.

Firma provádí veškeré montážní práce vlastními kmenovými zaměstnanci, což je nespornou výhodou z hlediska dodržování potřebné kvality odvedené práce a možnosti poskytnout dlouhou záruční dobu.

Všichni pracovníci společnosti jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, aplikačních metodách dodavatelů materiálů jak pro ploché střechy tak i systémy opláštění.

Firma Střechy Vaníček spol. s r.o. také realizuje mnoho akcí v rámci různých dotačních titulů jako například Operační program „Úspory energie“ nebo „Zelená úsporám“.

Jestliže potřebujete rekonstrukci objektu, pracovníci firmy si prohlédnou na místě objekt, zaměří, zhodnotí. Navrhnou pro vás co nejvhodnější řešení, dle vašich požadavků, možností a stavu, v jakém se budova nachází. Vypracují cenovou nabídku. Pak provedou opravu či rekonstrukci k vaší spokojenosti.

Více na www.strechy-vanicek.cz.


Ukázka rekonstrukce střechy a opláštění montážní haly KOVOSVIT MAS a.s., Sezimovo Ústí
Ploché střechy průmyslových hal


 


Štítkyfacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 firma zlínsko - Autor: Lukas 20. 7. 2017

     bydleti.cz


Životní styl