Nová nová zelená úsporám 2015. 3. výzva pro rodinné domy

Nová nová zelená úsporám 2015. 3. výzva pro rodinné domy

Kategorie: JAK UŠETŘIT

Nová zelená úsporám 2015 až 2021. Pro rok 2015 bude rychle vyčerpána. Na úspory energií je určeno jen 520 milionů Kč. Jde ovšem o kontinuální program do roku 2021.A to je již uvažovaná částka mnohem vyšší. Celkem 27 miliard Kč. Jde o kontinuální výzvu. To znamená, že žádosti, které se finančně nepokryjí z aktuálních financí, budou přesunuty do zásobníku. A přednostně pokryty z dalšího kola. V roce 2016 má být k dispozici 2,85 miliardy Kč. Příjem žádostí startuje 22.10 2015.

Co je tedy možno žádat?

Na novostavby je to program:
B 1 300 000,- Kč + 35 000,- Kč na projekty
B 2 450 000,- Kč + 35 000,- Kč na projekty.

Novinky v Nová zelená úsporám

Novinkou je, že k oběma typům „dotací na novostavby“ přistupuje možnost čerpat na fotovoltaiku 35.000,- Kč až 55.000,- Kč - fotovoltaika pro ohřev vody do bojleru Nebo 75.000,- Kč – 100.000,- Kč pro samozásobitelství obyvatelstva elektřinou. Jde o energetickou bezpečnost obyvatelstva. Samotná dotace na novostavby je o 50 000,- Kč nižší, než v minulém kole, ovšem současně dochází ve stavebnictví k poklesu cen. Celková dotace na novostavbu činí 585.000,- Kč + případné zvýhodnění méně ekologických krajů. Moravskoslezský a Ústecký kraj + 10 %. Pak se dostáváme na částku 640.000,- Kč na jednu novostavbu.

Další novinkou je možnost čerpat dotaci pro rodinné domky na připojení CZT. Centrálního zásobování teplem  40 000,- Kč.

Novinkou je i možnost čerpat dotaci do instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Zde již není podmínka, žádat dotaci společně se zateplením, ale je možno žádat dotaci samostatně, dojde – li k energetické úspoře alespoň 20 %.

Nová zelená úsporám

Dotace na rekonstrukce – zateplení stávajících rodinných domů

Dotace je dle velikosti a druhu plocha a účinnosti zateplení A0 až A3. Dotace na projekty je max. 25 000,- Kč. Více informaci u firmy Master Energy. Pro Ústecký a Severomoravský kraj + 10 %.

Oblast C - efektivní využití zdrojů energie

Více informaci u firmy Master Energy

Dotace na rekonstrukci je dle velikosti zateplovaných ploch, a padla hranice omezení, pro zateplované budovy, do 350 m2. U větších budov bude dotace větší.

Přehled dotací solárních systémů

Podoblast podpory/ typ systému - Výše podpory (Kč)
C3.1./ Solární termický systém na přípravu teplé vody -35.000 Kč
C3.2./ Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění -50.000 Kč
C3.3. / Solární FV systém na přípravu teplé vody s přímým ohřevem - 35.000 Kč
C3.4. / Solární FV systém bez akumulace elektřiny nad 1.700 kWh / rok - 55.000 Kč
C3.5. / Solární FV systém s akumulací elektřiny nad 1.700 kWh / rok - 70.000 Kč
C3.5. / Solární FV systém s akumulací elektřiny nad 3.000 kWh / rok - 100.000 Kč

Projekty a energetické výpočty, pro dotační tituly, již od roku 1998 zpracovávají odborníci z firmy Master Energy s.r.o. Žádejte včas, dokud peníze jsou. Dnes, díky vývoji technologií a výšce dotací je nádherné stavět, nebo rekonstruovat dům. Dosažené výsledky jsou násobně lepší, než před 10 lety. Dnes, to je již jiná kvalita.

Autor: Ing. Pavel Sýkora,Energetický specialista ( auditor)
Zdroj: www.masterenergy.cz

Související dotace:
Dotace na novostavby i svépomocí
Soběstačné domy - voda, kanalizace, teplo, elektřina zdarma, maso a zelenina levně a pohodlně z akvaponického skleníku 
Pasivní dům
Kotlíková dotace – kotle zdarmafacebook  Doporuč přátelům


Vaše názory

 Hezký dům.  - Autor: Jožo Ráž 23. 10. 2015